BFFRI

Träning och ledarskap

Träning och ledarskap är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen fritid och hälsa. Om du vill läsa en utbildning där du får möjlighet att träna och i framtiden hjälpa andra människor att må bra samt coacha dem till ett sundare liv, är det här helt rätt utbildning för dig.

Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Träning och ledarskap

År 1

Personligt

Under ditt första år introduceras du till arbetet med människor. Vi tar avstamp i och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande.

Du lär dig vikten av träning och kost kopplat till fysiskt välmående och får möjlighet att utveckla din egen träning.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:

 • Utvecklar ditt ledarskap
 • Tränar på gym
 • Övar på ledning för grupp
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper inom träningslära, mental träning, stresshantering, kostkunskap och ledarskap.

Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och träna på att leda andra i exempelvis gruppträning.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:

 • Träning och tekniskt utförande i fokus
 • Studerar hur kroppen ser ut och fungerar
 • Fortsätter utveckla ditt ledarskap i både gruppträning och personlig träning
År 3

Globalt

Nu stärks dina kunskaper kring problemlösning och handlingsberedskap. Du bygger upp ett etiskt förhållningssätt till arbetsuppgifterna som du står inför i framtiden.

Du studerar även demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ex. gym
 • Fördjupar dina kunskaper inom träning, ledarskap och hälsa
 • Möjlighet att utföra APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands
År 1
År 2
År 3

Personligt

Under ditt första år introduceras du till arbetet med människor. Vi tar avstamp i och utvecklar din förmåga att skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande.

Du lär dig vikten av träning och kost kopplat till fysiskt välmående och får möjlighet att utveckla din egen träning.

Lokalt

I nästa steg utvecklas och fördjupas dina kunskaper inom träningslära, mental träning, stresshantering, kostkunskap och ledarskap.

Du får också genomföra lokalt arbetsplatsförlagt lärande och träna på att leda andra i exempelvis gruppträning.

Globalt

Nu stärks dina kunskaper kring problemlösning och handlingsberedskap. Du bygger upp ett etiskt förhållningssätt till arbetsuppgifterna som du står inför i framtiden.

Du studerar även demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 1:

 • Utvecklar ditt ledarskap
 • Tränar på gym
 • Övar på ledning för grupp

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 2:

 • Träning och tekniskt utförande i fokus
 • Studerar hur kroppen ser ut och fungerar
 • Fortsätter utveckla ditt ledarskap i både gruppträning och personlig träning

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR ÅR 3:

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ex. gym
 • Fördjupar dina kunskaper inom träning, ledarskap och hälsa
 • Möjlighet att utföra APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands

Efter studenten

 • Förskolepedagog
 • Fritidsledare/pedagog
 • Personlig tränare
 • Elevassistent
 • Kostrådgivare
 • Idrottslärare
 • Fysioterapeut
 • Hälsocoach

Mål - Efter gymnasiet

 • Arbete
 • Vidareutbildning
 • Eget företag
 • Alumni

Om programmet

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa är ett yrkesprogram som ger dig möjlighet att skaffa grundläggande behörighet till högskola och universitet. Programmet passar dig som är intresserad av fysisk aktivitet och vill arbeta inom den växande hälsobranschen. Vill du gå ett gymnasieprogram där du får hjälpa andra människor att må bra och coacha dem till ett sundare liv är det här helt rätt utbildning för dig.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

BFFRI

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Inriktningskurser Poäng
Fritids- och idrottskunskap 100
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Programfördjupningskurser Poäng
Kost och hälsa 100
Specialpedagogik 1 100
Aktivitetsledarskap 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk eller valbar kurs 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt arbete 200
Summa: 2500