HTTUR

Turism och resor

Hotell- och turismprogrammet ger dig en yrkesutbildning för arbete inom hotell-, konferens- eller turismområdet. Utbildningen är även passande för ett framtida arbete inom event och upplevelseindustrin. För de allra flesta är turism förknippat med nöjen, avkoppling och äventyr. Att arbeta inom turismområdet är dessutom mycket spännande och omväxlande. Här får du en god teoretisk såväl som praktisk utbildning inom området.

Att arbeta inom turism ställer även höga krav på service. Det förbereder vi dig på inom vårt Hotell- och turismprogram med inriktning turism och resor. I utbildningen får du arbeta med olika praktiska aktiviteter, exempelvis studiebesök där guidning ingår och du kan till exempel komma att delta vid olika evenemang och mässor som mässvärd, guide och researrangör. Utbildningen blandar teori och praktik och under 15 veckor kommer du att vara ute och praktisera. I turismkurserna studerar du olika verksamhetsområden vilket tar dig till intressanta och betydelsefulla resmål, både nationellt och internationellt.

Efter att ha tagit examen på inriktningen turism och resor har du skaffat dig bra erfarenheter för ett servicearbete samt goda möjligheter att fortsätta studera vinter- och sommarturism på yrkeshögskolor i Sverige eller på högskolor och universitet i andra delar av världen.

Om programmet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska nå kunskaper som krävs för att arbeta inom evenemang, hotell-, konferens- och turismnäringen. Programmet strävar mot att utveckla kunskaper inom service och kundbemötande samt inom försäljning, marknadsföring, kommunikation och entreprenörskap. Självklart finns möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmet.

Drottning Blankas Gymnasieskola samarbetar med César Ritz Colleges vilket innebär att våra studenter kommer ges möjlighet att tillgodoräkna sig del av sin utbildning om de väljer att fortsätta sina studier där.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

HTTUR

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Programgemensamma kurser Poäng
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Logi 100
Konferens & evenemang 100
Service & bemötande 100
Besöksnäringen 100
Resmål & resvägar 100
Hållbar turism 100
Inriktningsämnen Poäng
Aktiviteter och upplevelser 100
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Programfördjupningar Poäng
Servering 1 100
Konferens 1 100
Övriga fördjupningar 300
Summa: 2600