SABET

Uniform och beteende

Uniform och beteende är en unik profil hos oss, som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. Detta är för dig som vill ha en god grund att stå på och som i framtiden är intresserad av att jobba exempelvis inom uniformsyrken. Programmet passar även dig som vill läsa vidare till exempel psykolog, socionom, lärare eller kriminolog med flera. Är du dessutom intresserad av personal- och ledarskapsfrågor, skall du välja Samhällsprogrammet med inriktning Uniform och Beteende.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 

Detta händer under din tid på Uniform och beteende

År 1

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lägerskola
 • Träning i friluftsliv och ledarskap
 • Föreläsare från uniformsbranschen, t.ex. militären och Polisen
 • Studiebesök på t. ex. en brandstation
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Du studerar värderingar och de personliga egenskaper som krävs inom uniformsyrkena som till exempel gott uppförande, ansvarstagande och samarbete.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos t. ex. Försvarsmakten
 • Besök och aktivitet hos MSB
 • Föreläsare från Räddningstjänsten
 • Paddling med samarbetsövningar
År 3

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi samt etnicitet och kulturmöte. Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället.

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke har möjlighet att läsa till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart. Dessutom får du kunskap om vilka krav som ställs för att bli antagen till utbildningar inom uniformsyrken, samt hur rekryteringen brukar gå till.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Besök hos polisutbildningen
 • Studieresa till Riksdag och polismuseum
 • Möjlighet till internationellt utbyte
 • Gärningsmannaprofilering
 • Besök på rättegång
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Du studerar värderingar och de personliga egenskaper som krävs inom uniformsyrkena som till exempel gott uppförande, ansvarstagande och samarbete.

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi samt etnicitet och kulturmöte. Du bygger en förståelse för de globalt samhälleliga och psykologiska aspekterna av makt och hur det kan påverka och förklara det som sker i samhället.

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke har möjlighet att läsa till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart. Dessutom får du kunskap om vilka krav som ställs för att bli antagen till utbildningar inom uniformsyrken, samt hur rekryteringen brukar gå till.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lägerskola
 • Träning i friluftsliv och ledarskap
 • Föreläsare från uniformsbranschen, t.ex. militären och Polisen
 • Studiebesök på t. ex. en brandstation

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos t. ex. Försvarsmakten
 • Besök och aktivitet hos MSB
 • Föreläsare från Räddningstjänsten
 • Paddling med samarbetsövningar

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Besök hos polisutbildningen
 • Studieresa till Riksdag och polismuseum
 • Möjlighet till internationellt utbyte
 • Gärningsmannaprofilering
 • Besök på rättegång

Efter studenten

 • Yrken inom försvarsmakten
 • Biståndsarbetare
 • Kriminalvårdare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Förhörsledare/utredare
 • Polis
 • Lärare
 • Socionom

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Sociologi 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500