SABET

Uniform och beteende

Uniform och beteende är en unik profil (utbildning) hos oss, som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. För dig som vill ha en god grund att stå på men som i framtiden är intresserad av att jobba inom ett uniformsyrke, är detta helt rätt val av utbildning.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

Osäker på gymnasievalet? Här har vi samlat allt du behöver veta.

DBGY Malmö City består av två ansökningsenheter; Malmö City och Malmö City 2. Uniform och beteende (SABET) tillhör Malmö City.

Detta händer under din tid på Uniform och beteende

År 1

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lyssnar till föreläsare från uniformsyrken, ex. från Polisen
 • Gör studiebesök hos aktuella aktörer i arbetslivet, ex. hos brandstationer
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke kan nu välja till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart i den typen av yrken.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fortsätter med studiebesök hos aktuella aktörer i arbetslivet
 • Lyssnar till föreläsare från uniformsyrken, ex. från militären
 • Lär dig hur man leder en grupp
År 3

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl de globalt samhälleliga som de psykologiska aspekterna av krig och nöd.

Dessutom förbereder du dig för kraven som ställs för att bli antagen till, och för att genomföra, utbildningar inom respektive uniformsyrke

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Ger dig möjlighet till internationellt utbyte
 • Gör gymnasiearbete
 • Fördjupar din kunskap om ledarskap
 • Studiebesök på ex. en rättegång
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke kan nu välja till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart i den typen av yrken.

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl de globalt samhälleliga som de psykologiska aspekterna av krig och nöd.

Dessutom förbereder du dig för kraven som ställs för att bli antagen till, och för att genomföra, utbildningar inom respektive uniformsyrke

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Lyssnar till föreläsare från uniformsyrken, ex. från Polisen
 • Gör studiebesök hos aktuella aktörer i arbetslivet, ex. hos brandstationer

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fortsätter med studiebesök hos aktuella aktörer i arbetslivet
 • Lyssnar till föreläsare från uniformsyrken, ex. från militären
 • Lär dig hur man leder en grupp

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Ger dig möjlighet till internationellt utbyte
 • Gör gymnasiearbete
 • Fördjupar din kunskap om ledarskap
 • Studiebesök på ex. en rättegång

Efter studenten – jobba eller plugga

 • Alla yrken inom försvarsmakten
 • Biståndsarbetare
 • Officer
 • Väktare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Volontär
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurserPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurserPoäng
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
InriktningskurserPoäng
Sociologi100
Ledarskap och organisation100
Psykologi 2a50
Kommunikation100
Samhällskunskap 2100
ProgramfördjupningskurserPoäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100
Pedagogiskt ledarskap100
Rätten och samhället100
Poäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa: 2500