SABET

Uniform och beteende

Uniform och beteende är en unik profil (utbildning) hos oss, som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. För dig som vill ha en god grund att stå på men som i framtiden är intresserad av att jobba inom ett uniformsyrke, är detta helt rätt val av utbildning.

Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord. Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.
 
Här kan du titta på en film om Uniform och beteende på DBGY Norrköping
 

Detta händer under din tid på Uniform och beteende

År 1

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök hos Räddningstjänsten och Försvarsmakten (Malmen Lkpg)
 • Reser ev. till Stockholm för att träffa riksdagspolitiker
 • Får besök av kommunfullmäktige och en civilekonom
År 2

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke kan nu välja till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart i den typen av yrken.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos Räddningstjänsten 2 gånger och Malmen Lkpg (vidare på ettan)
 • Får besök av Kriminalvården (föreläsning) och av en brandman
 • Försvarsutbildarna/rekryteringsenheten föreläser
År 3

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl de globalt samhälleliga som de psykologiska aspekterna av krig och nöd.

Dessutom förbereder du dig för kraven som ställs för att bli antagen till, och för att genomföra, utbildningar inom respektive uniformsyrke.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Gör sista stegen i gemensam plan tillsammans med Räddningstjänsten och Försvarsutbildarna
 • Besöker Linköpings Universitet
År 1
År 2
År 3

Personligt

Du introduceras till olika beteendevetenskapliga begrepp och utvecklar en förståelse för hur samhället fungerar och vilka drivkrafter individer har.

Du lär dig hur man kan använda psykologi i vardagen och formar en djupare uppfattning om vikten av samarbete och grupprocesser inom yrkesområdet.

Lokalt

I nästa steg utvecklas dina kunskaper om beteende i relation till vår samhälleliga kontext, språk och kommunikation och du lär dig tänka och resonera kring mänskliga beteenden.

Du som ser en framtid inom ett uniformsyrke kan nu välja till idrott och hälsa i ditt individuella val, vilket kan vara användbart i den typen av yrken.

Globalt

Nu får du fördjupa dig inom kriminologi, lag och rätt samt freds- och konfliktkunskap. Vi arbetar med såväl de globalt samhälleliga som de psykologiska aspekterna av krig och nöd.

Dessutom förbereder du dig för kraven som ställs för att bli antagen till, och för att genomföra, utbildningar inom respektive uniformsyrke.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Studiebesök hos Räddningstjänsten och Försvarsmakten (Malmen Lkpg)
 • Reser ev. till Stockholm för att träffa riksdagspolitiker
 • Får besök av kommunfullmäktige och en civilekonom

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Studiebesök hos Räddningstjänsten 2 gånger och Malmen Lkpg (vidare på ettan)
 • Får besök av Kriminalvården (föreläsning) och av en brandman
 • Försvarsutbildarna/rekryteringsenheten föreläser

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Gör sista stegen i gemensam plan tillsammans med Räddningstjänsten och Försvarsutbildarna
 • Besöker Linköpings Universitet

Efter studenten

 • Alla yrken inom försvarsmakten
 • Biståndsarbetare
 • Officer
 • Väktare
 • Tulltjänsteman
 • Brandman
 • Volontär
 • Polis

Mål - Efter gymnasiet

 • Vidareutbildning
 • Alumni

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen fokuserar på samhälle, samspel mellan länder eller mellan individ och samhälle samt hur lika eller olika alla människors levnadsvillkor kan se ut.

Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med tydliga profiler inom inriktningarna för att du ska få en känsla av att ditt intresse är tätt sammankopplat med kursernas innehåll.

Om ansökan

Vi hjälper dig

Kontakta oss gärna om du har frågor om ansökan, eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma kurser Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningskurser Poäng
Sociologi 100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2a 50
Kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupningskurser Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering - kriminologi 100
Psykologi 2b 50
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 3 100
Poäng
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Summa: 2500