Mötet sker på Google Meet. Ca kl 17.00 lägger vi ut en länk till mötet här, på Schoolsoft och på Facebook.

Länk till mötet: https://meet.google.com/pyj-vsha-sby?pli=1&authuser=0

Vi kommer att informera om:

  • Individuella val
  • APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

Välkomna!

Annika Gustafsson, rektor

Mona Celik, SYV och APL-samordnare