Elev för en dag på Drottning Blanka Stockholm

Test

Intresset för våra ”Elev för en dag”-tillfällen är väldigt stort, varför vi har ett särskilt upplägg kring aktiviteten. För att få en plats som Elev för en dag behöver du besöka ett av våra Öppna Hus, där du i sin tur anmäler dig. På så sätt säkrar du din plats. Att komma på Öppet Hus kräver ingen föranmälan. Efter varje Öppet Hus annonserar vi på hemsidan om det finns platser kvar. Om det är fullt för omgången så besöker du nästa tillfälle för Öppet Hus, med undantag för efter vårt sista Öppna Hus för året (under omvalet) då vi därefter stänger Elev för en dag.

Vi är otroligt glada att det är många som visar intresse för vår skola och vi gör vårt yttersta för att alla som vill komma hit och hälsa på ska få en möjlighet till detta!

Information med anledning av covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt AcadeMedias riktlinjer för att bromsa smittspridningen av covid-19. Elev för en dag kommer anordnas enligt de regler och riktlinjer som finns. Håll dig uppdaterad på vår hemsida för information om ändringar kring Elev för en dag.

Undrar du något inför ditt besök?
Ring oss på tel: 08 – 452 60 10
eller mejla oss på: stockholm@dbgy.se

Välkommen att besöka oss på Fyrvaktarkroken 13.

DATUM FÖR ÖPPET HUS

11 november 2020 | Kl. 17-19
28 november 2020 | Kl. 12-14
19 januari 2021 | Kl. 17-19
28 april 2021 | Kl. 17-19

Elev för en dag

Välj en utbildning

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till en prova på dag, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Komptensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

Intresset för våra ”Elev för en dag”-tillfällen är väldigt stort, varför vi har ett särskilt upplägg kring aktiviteten. För att få en plats som Elev för en dag behöver du besöka ett av våra Öppna Hus, där du i sin tur anmäler dig. På så sätt säkrar du din plats. Att komma på Öppet Hus kräver ingen föranmälan. Efter varje Öppet Hus annonserar vi på hemsidan om det finns platser kvar. Om det är fullt för omgången så besöker du nästa tillfälle för Öppet Hus, med undantag för efter vårt sista Öppna Hus för året (under omvalet) då vi därefter stänger Elev för en dag.

Vi är otroligt glada att det är många som visar intresse för vår skola och vi gör vårt yttersta för att alla som vill komma hit och hälsa på ska få en möjlighet till detta!

Information med anledning av covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt AcadeMedias riktlinjer för att bromsa smittspridningen av covid-19. Elev för en dag kommer anordnas enligt de regler och riktlinjer som finns. Håll dig uppdaterad på vår hemsida för information om ändringar kring Elev för en dag.

Undrar du något inför ditt besök?
Ring oss på tel: 08 – 452 60 10
eller mejla oss på: stockholm@dbgy.se

Välkommen att besöka oss på Fyrvaktarkroken 13.

DATUM FÖR ÖPPET HUS

11 november 2020 | Kl. 17-19
28 november 2020 | Kl. 12-14
19 januari 2021 | Kl. 17-19
28 april 2021 | Kl. 17-19