Vår partnerskola Shri Ram School är på besök under veckan. Vårt projekt heter ”Identitet i en global tid” och består av delade lektioner över Skype, lärarsamarbeten och ett utbyte där våra elever åker till Indien i tio dagar för aktiviteter, resor och studiebesök kopplade till läroplanens mål.