Drottning Blanka Stockholm är certifierad FN-skola från och med i år. Om du är intresserad av att engagera dig i globala frågor som rör jämställdhet, klimat, utveckling, kampen mot fattigdom m.m. så kan du gå med i skolans nystartade och elevdrivna FN-förening. Mejla till Sandra eller Camilla och anmäl ditt intresse!