Har du gjort ditt gymnasieval och undrar om du kommer att bli antagen? Här beskriver vi vilka meritvärden som behövs för att komma in på utbildningarna på Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra 2020. Du söker gymnasium baserat på ditt meritvärde medan gränsen för antagningspoäng reglerar vad som krävs för att bli antagen.

Antagningspoäng på programmen 2020

Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra har tre utbildningar (profiler): Kriminologi (inriktning juridik) på Ekonomiprogrammet, Kriminologi (inriktning Beteendevetenskap) på Samhällsvetenskapsprogrammet och Räddningsmedicin och akutsjukvård på Vård- och omsorgsprogrammet. 

Kriminologi (Juridik) på Ekonomiprogrammet

I år (2020) har Kriminologi på Ekonomiprogrammet en preliminär antagningsgräns på 230 poäng och ett preliminärt medelvärde på 256.6 poäng. Förra året hade Ekonomiprogrammet inriktning juridik och kriminologi samma antagningsgräns men en något lägre medelpoäng, nämligen 237.5 poäng.

Kriminologi (Beteendevetenskap) på Samhällsvetenskapsprogrammet

I år har Kriminologiinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet en preliminär antagningsgräns på 232.5 poäng och ett medelvärde på 265.7 poäng. Förra året låg antagningsgränsen något högre nämligen 240 poäng och medelvärdet var ungefär detsamma på 262.5 poäng.

Räddningsmedicin och akutsjukvård på Vård- och omsorgsprogrammet

På Vård- och omsorgsprogrammet på profilen  Räddningsmedicin och akutsjukvård ligger den preliminära antagningsgränsen i år på 207.5 poäng och medelpoängen är 257.85 poäng. Förra året hade Vård- och omsorgsprogrammet en antagningsgräns som låg på 200 poäng och medelvärdet var 222.5 poäng. 

Hur fungerar antagningspoängen?

Om du har ett meritvärde över antagningsgränsen på ett program och du har sökt det som förstahandsval är det väldigt stor sannolikhet att du kommer att komma in på programmet. Meritvärdet räknar du ut genom att lägga ihop värdet från dina 16 bästa betyg från nian (om du läst moderna språk får du också lägga till det betyget). Om du inte kommer in på ditt förstahandsval kan du kontrollera antagningspoängen på det program du valde i andra hand när du sökte gymnasium.