Information för studie- och yrkesvägledare

Denna sida är avsedd för att ge dig som är studie- och yrkesvägledare information om vår skola, vår verksamhet och annan faktainformation som är matnyttig. Här finner du bland annat vår katalog och information om vad det innebär att vara en del av AcadeMedia.

Kontakta oss gärna om du har frågor! Du hittar kontaktsidan i menyn till höger.

Vår ledstjärna

Hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola följer vi ledstjärnan Personligt engagemang för bättre resultat. I vardagen innebär det att:

Våra elever:

  • Tar ansvar för sina studier.
  • Visar hänsyn till sina klasskamrater och lärare.
  • Har ett intresse för sin valda profil och utbildning.

 

Våra lärare:

  • Lyssnar, är lyhörda och vägleder våra elever.
  • Visar intresse för elevens utveckling och ger positiv  förstärkning.
  • Är kreativa och har höga förväntningar på våra elever.

 

Lyckas vi nå detta tillsammans är vår erfarenhet att vi når ett bättre resultat, oavsett om det handlar om betyg, vidare studier, anställningsbarhet eller om att helt enkelt trivas i vardagen under sin gymnasietid. Lärarna arbetar aktivt för att våra elever ska nå upp till sin fulla potential och för att de ska se hur deras eget engagemang är kopplat till deras framgångar i livet.

Som stöd till vår ledstjärna arbetar vi också efter fyra ledord. Trygghet, NyfikenhetFramtidstro och Lust att lära.

Hos oss får eleverna också skapa, vara nyfikna och tänka annorlunda. Hos oss kan våra elever alltid få grundläggande högskolebehörighet, även om de läser ett yrkesförberedande program. Då kan de välja till kurser som ger dem grundläggande behörighet. Självklart har vi studieförberedande program som ger eleverna högskolebehörighet direkt.


Katalog

Vill du bläddra i årets katalog eller skriva ut den själv? Du kan ladda ner katalogen här.


En del av AcadeMedia

Vi startade vår första skola 1996 och vi finns nu på 21 orter i Sverige. Drottning Blankas Gymnasieskola är en del av AcadeMedia – Sveriges största utbildningsaktör.

Elevgaranti


Inom AcadeMedia har alla skolor en elevgaranti vilket innebär att eleverna är garanterade att få fullfölja sin utbildning. Läs mer om elevgarantin på AcadeMedias hemsida.

Kvalitetssäkring


Vi arbetar enligt AcadeMediamodellen som utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering.

Öppenhetsgaranti


AcadeMedia redovisar kvalitetsresultat offentligt, vi har meddelarskydd för medarbetare, fackliga samverkansavtal samt kollektivavtal. Vi genomför också extern revision.