Den 11 juni tar Drottning Blankas gymnasielever studenten. På grund av pandemin planeras genomförandet på samma sätt som förra året. Klasserna kommer hållas skilda från varandra under hela dagen. Förutsatt att samma restriktioner gäller då som nu kommer max två anhöriga per elev tillåtas finnas på plats för att ta emot vid utspringet. Vi ser tillsammans till att avstånd hålls.

Elever, lärare och skolledning jobbar just nu tillsammans för att vi även i år ska kunna ha en stämningsfull högtid för att hylla och uppmärksamma våra fantastiska studenter.

Utspringsschema på Drottningtorget:

  • Fri18/Sty18 kommer samlas på skolan 8.30. De springer ut på torget klockan 11.00
  • Sabet18 kommer samlas på skolan klockan 9.00. De springer ut klockan 11.45
  • Ek18 kommer samlas på skolan klockan 9.30.  De springer ut klockan 12.30

Det är jätteviktigt att ni som anhöriga tänker på att inte komma för tidigt innan klassens utspring, vi rekommenderar 10-15 minuter innan. Efter utspringet är det viktigt att studenter och anhöriga lämnar området för att ge plats åt nästa klass som står på tur att springa ut, vi rekommenderar att ni stannar kvar i ca 20 minuter.

Studenten är en stor dag, en dag som vi vill att ni ska minnas som en positiv upplevelse för resten av livet.  Tänk på att ingen alkohol är tillåten på skolan vare sig i lokalerna eller utanför på skolgården/skolans område. Medhavd alkohol omhändertas av rektor eller lärare enligt skollagen (2010:800) (5 kap. 22 §).

Vi vill också uppmärksamma er på att även i år är studentflak förbjudna. Som studentflak räknas inte bara lastbilar utan även bilar, traktorer och motorredskap med släp. Regeln är att varje fordon bara får transportera så många passagerare som det är avsett för i sitt grundutförande.

 

Om ni har vidare frågor kring studenten, kontakta gärna mentor eller rektor.

Läs mer på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/smaskaligt-studentfirande/