Vi kommer gärna ut på skolbesök med elever, SYV och skolledning. Mejla oss så kommer vi ut på besök.

pierre.andersson@dbgy.se