Goda nyheter för alla som börjar på Ekonomiprogrammet (EKEK och EKJUR) hösten 2021 på Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg. Från och med skolstart hösten 2021 kommer skolan att samverka med Varbergs Sparbank.

Varbergs Sparbank har ett mycket stort lokalt engagemang. Eftersom DBGY Varberg också brinner för just det lokala engagemanget är vi särskilt glada över att vi nu ska samarbete med Varbergs Sparbank. Under våren kommer lärare på skolan tillsammans med representanter från Varbergs Sparbank att planera för hur vår samverkan kommer att se ut i praktiken. Fokus för planeringen är att vårt samarbete ska innebära att undervisningen på vårt Ekonomiprogram blir ännu bättre till hösten 2021.

Vill du veta mer om ekonomiprogrammet eller vår samverkan med Varbergs Sparbank kontaktar du vår rektor på stefan.lindh@dbgy.se.