De preliminära antagningspoängen kan ge en fingervisning om vilket meritvärde som krävs för att komma in på ett program. Här finns alla årets poäng för våra utbildningar listade.

Preliminära antagningspoäng 2020 för DBGY i Varberg

Här är de preliminära antagningspoängen och medelpoängen för varje program och profil. Medelpoängen indikerar vilka betyg de elever som blivit preliminärt antagna i år har, så tänk att det bara är ett preliminärt medelvärde. 

Samhällsvetenskapsprogrammet – Kriminologi

I år har profilen Kriminologi på Samhällsvetenskapsprogrammet en preliminär medelpoäng på 226.8 och antagningsgränsen ligger på 127.5. 

Vård- och omsorgsprogrammet – Räddningstjänst och akutsjukvård

På Vård-och omsorgsprogrammet med profilen Räddningstjänst och akutsjukvård är årets preliminära medelpoäng 220 och antagningsgränsenen är 170. För att du ska nå antagningsgränsen behöver du minst D i 4 ämnen och E i 12 ämnen. 

Hantverksprogrammet – Hår- och makeupstylist 

Inriktningen Hår- och makeupstylist på Hantverksprogrammet har i år en preliminär medelpoäng på 230 poäng och en antagningsgräns på 212.5 poäng. Du behöver alltså 5 stycken C och 11 stycken D om du ska nå antagningsgränsen.   

Hotell- och turismprogrammet – Hotell och konferens

För profilen Hotell och Konferens på Hotell- och turismprogrammet är den preliminära medelpoängen för i år 187.5 poäng och antagningsgränsen ligger på 105.  

Förra årets meritvärden och antagningsgränser

År 2019 var medelpoängen för Samhällsvetenskapsprogrammet på 238.7 och då var antagningsgränsen på 197.5 poäng.

För Vård- och omsorgsprogrammet var medelpoängen 207.4 och antagningsgränsen 125 poäng.

Hotell- och turismprogrammet hade en medelpoäng på 214 och en antagningsgräns på 167.5 poäng.

Förra året hade Hantverksprogrammet en medelpoäng på 203.2 poäng och antagningsgränsen var på 175 poäng.

Kommer resultaten på nationella prov påverka mina betyg?

Skolverket står “Att läraren ska använda provresultatet som stöd för betygssättningen betyder inte att de nationella proven är helt avgörande för en elevs betyg. Läraren ska utnyttja all information hon eller han har om en elevs kunskaper. Provresultatet är en viktig del av den informationen men är inte det enda läraren ska titta på när betyg ska sättas.” 

Så svaret är: det kommer att påverka men det är inte allt som bestämmer slutbetyget. Det är dock en viktig del i betygssättningen. Dina betyg och ditt slutgiltiga meritvärde bestäms utifrån hur du har presterat tidigare under läsåret, plus resultaten på nationella proven.