Ekonomiprogrammet är ett av Sveriges mest sökta program bland unga, därför är vi väldigt glada över att vår skola får bidra med fler utbildningsplatser inom just ekonomi, säger rektor Stefan Lindh.

Ekonomiprogrammet kommer att erbjudas på skolan från höstterminen 2021. Skolan kommer samtidigt att satsa på två nya profiler inom ekonomiprogrammet. Inriktningen ekonomi kommer att erbjuda profilen Business and Hospitality Management, som är utvecklad av Drottning Blankas skolgrupp tillsammans med Swiss Education group. Inriktningen juridik kommer att erbjuda profilen Kriminologi, vilket är en mycket populär inriktning på flera av systerskolorna inom Drottning Blankas Gymnasieskolor.