SABET PÅ DBGY

Med start hösten 2019 kan du nu söka till vårt SABET program med inriktning mot antingen Kriminologi eller Internationella relationer.

 

Du söker till vårt SABET program genom att kontakta din SYV eller direkt kontakta: http://www.gymnasiehalland.se/ansokan/kontakt.4.45cbb2d615f957f4033a31.html

 

Vår inriktning kriminologi är ny från och med hösten 2019 hos oss. Vi är säkra på att det kommer att bli en spännande och lärorik utbildning. Programmet bedrivs sedan några år redan på flera av våra systerskolor runt om i landet, bland annat på Drottning Blankas Gymnasieskola i Stockholm.

 

Lite kort om kriminologi” som ämne:

”Kriminologi är ett ämne som inriktar sig på att förklara varför människor begår och utsätts för brott samt vilka reaktioner som gärningspersoner och brottsoffer bemöts av från samhällets sida. Förklaringar till brottslighet på individ- och samhällsnivå är en central del av ämnet, liksom i vilken utsträckning som olika åtgärder är effektiva för att stävja brottslighet och öka människors trygghet.”

 

Lycka till med ditt val!

Du kan läsa mer om våra program här på vår hemsida eller så kan du kontakta rektor Stefan på tfn. 070-150 44 62 så berättar han gärna mer.